KOMUNALNA EMBALAŽA

Kako deluje sistem ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji?

Z doslednim ločevanjem odpadne embalaže, ki se zbira v okviru sistema ločenega zbiranja odpadkov, vsak posameznik prispeva k zaščiti našega okolja in naravnih virov Zemlje.

Družba DINOS zagotavlja zbiranje in recikliranje odpadne embalaže, ki se zbira v industrijski in storitveni dejavnosti (nekomunalna odpadna embalaža), kot tudi recikliranje odpadne embalaže, ki se zbira v gospodinjstvih (komunalna odpadna embalaža).

V Sloveniji se odpadna embalaža iz papirja in kartona zbira v zabojnikih modre oz. rdeče barve (odvisno od občine). Lepilnega traku ni možno reciklirati, zato ga odstranite, kartonske škatle pa poravnajte, preden jih odložite v zabojnik. Plastična in kovinska odpadna embalaža se zbira v zabojnikih rumene barve oz. rumenih vrečah. Steklena odpadna embalaža se zbira v zabojnikih bele oz. zelene barve (odvisno od občine). Biološko razgradljivi odpadki se zbirajo v zabojnikih rjave barve. Ostali nenevarni odpadki, ki ne sodijo v zgoraj omenjene zabojnike, se zbirajo v zabojnikih črne barve.

Vsa odpadna embalaža mora biti čista in suha preden jo oddate v koš oz. zabojnik za odpadke, torej brez ostankov hrane, pijače oz. drugih vsebin, saj bo to preprečilo onesnaženje in pripomoglo k večji učinkovitosti recikliranja.

 Splošni pogoji ravnanja s komunalno odpadno embalažo

 Kakovostne zahteve za prevzem komunalne odpadne embalaže