Ravnanje s SUP proizvodi

Konec oktobra 2022 je z objavo v Uradnem listu RS pričela veljati Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljevanju SUP – uredba). 

Uredba se nanaša na vse proizvajalce, ki na slovenski trg plasirate plastične proizvode za enkratno uporabo (SUP proizvodi). 

V okviru sistema PRO (proizvajalčeve razširjene obveznosti) ste dolžni javnim sistemom za čiščenje javnih površin plačevati sorazmerni del stroškov čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz vaših SUP proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti. 

Vaša obveznost je tudi pristop k izvajanju skupnega načrta – sklepanje pogodbe z Dinosom kot enim izmed nosilcev skupnega načrta. V vašem imenu bomo zagotovili izpolnjevanje obveznosti PRO. 

SKLENITE POGODBO ZA SUP PROIZVODE

SODIM MED PROIZVAJALCE SUP PROIZVODOV?

Kaj so SUP proizvodi?

Kratica SUP pomeni Single Use Plastics – plastika za enkratno uporabo. SUP proizvodi so torej:

 • namenjeni enkratni uporabi, 
 • delno ali v celoti izdelani iz plastike in
 • na trgu na voljo v obliki embalaže ali kot samostojni proizvod.

Glede na uredbo se med SUP proizvode uvrščajo:

 • Lončki za pijačo: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Posode za živila tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Zavitki in ovoji, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Vsebniki za pijačo in plastenk za pijačo, s prostornino do treh litrov: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Lahke plastične nosilne vreče: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Vlažilni robčki: SUP proizvod iz oddelka II dela C
 • Baloni: SUP proizvod iz oddelka II dela C
 • Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki: SUP proizvod iz oddelka III dela C
 • Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov.

SUP proizvodi

Plastični proizvodi za enkratno uporabo so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni enkratni uporabi ali uporabi za kratko obdobje. 

Primer SUP proizvoda so denimo lončki za kavo, ki so sicer izdelani iz papirja, vendar so na notranji strani prevlečeni s folijo. Med SUP proizvode se torej uvrščajo tudi proizvodi, ki so izdelani iz kombinacije plastičnih in ostalih materialov.

Kaj pomeni pogodba za SUP?

 • Uredba vsem poslovnim subjektom, ki proizvajate SUP proizvode za slovenski trg ali pa jih na našem teritoriju uporabljate kot embalažo, nalaga izpolnjevanje določenih obveznosti, med drugim sklenitev pogodbe z nosilcem skupnega načrta – Dinosom. V vašem imenu bomo zagotovili izpolnjevanje PRO obveznosti.
 • Pogodbo lahko sklenete kar na naši spletni strani.

Kakšne obveznosti imamo proizvajalci SUP proizvodov?

Proizvajalec, ki daje na trg Republike Slovenije plastične proizvode za enkratno uporabo iz SUP uredbe, ima naslednje obveznosti:

1

Vpis v evidenco proizvajalcev pri ARSO

Preberite več

2

Vodenje evidence

3

Sklenitev pogodbe z nosilcem skupnega načrta

Preberite več

4

Poročanje nosilcu skupnega načrta

Preberite več

Kaj je namen SUP uredbe?

Eden izmed glavnih namenov SUP uredbe je zmanjšati količino odpadkov, ki jih ustvarite podjetja in samostojni podjetniki, ki trg oskrbujete s SUP proizvodi. Definicija SUP proizvodov je jasno definirana v prilogi uredbe.

Da bi dosegli cilj SUP uredbe, morate zavezanci sprejeti naslednje ukrepe:

 • zmanjšati ponudbo SUP proizvodov in
 • obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke ter o vplivih smetenja na okolje s SUP proizvodi. 

Ponudbo SUP proizvodov lahko zmanjšate tako, da:

 •  SUP proizvode nadomestite z alternativami, ki se lahko večkrat uporabijo oz. vsebujejo manj ali nič plastike,
 • uvedete možnost uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda,
 •  potrošniku namesto uporabe SUP proizvodov omogočite uporabo lastnih proizvodov za večkratno uporabo.

Za ozaveščanje potrošnikov mora biti poskrbljeno najmanj enkrat letno (denimo s sklopom oglaševalskih akcij). Če podpišete pogodbo z Dinosom, lahko ta del obveznosti izvedemo v vašem imenu.

Ste zavezani izpolniti vse zakonske obveznosti v zvezi s SUP proizvodi?

Potrebujete svetovanje in pogodbo?

Izpolnite spodnji obrazec in v kratkem vas bo kontaktiral Dinos svetovalec.

GDPR*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.