Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo temelji na konceptu vrtenja snovnega kroga, kar pomeni, da se odpadek s predelavo usmeri v ponovno uporabo in s tem zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Recikliranje je predpogoj za delovanje krožnega gospodarstva - viri in materiali se reciklirajo, vrnejo v proizvodni cikel in ponovno uporabijo.

  

Kako kroži odpaden papir

Kako kroži odpaden papir

Kako kroži odpadna kovina

Kako kroži odpadna kovina

Kako kroži odpadna plastika

Kako kroži odpadna plastika

Odpadkom dajemo novo življenje

Odpadkom dajemo novo življenje