Kovinski materiali

»Prva tona jekla je bila nekoč izdelana iz rude, zadnja tona jekla bo nekega dne izdelana samo iz odpadnega železa.«

Berndt Ulrich Scholz

Zbiramo in odkupujemo vse vrste starega in novega industrijskega odpadnega železa, jekla, nerjavečega jekla in litin, iz katerih pripravimo vložek po mednarodnih standardih in posebnih zahtevah kupca. Jekleni odpad je postal globalna dobrina, ki ne pozna meja.

Železo

Barvne kovine

Z reciklažo ene aluminijaste pločevinke prihranimo toliko električne energije, kot je potrebno za triurno delovanje vašega TV-sprejemnika. Predstavljajte si, koliko prihranimo z reciklažo ene tone (14.000 kWh).

Barvnim kovinam daje prepričljiv argument za reciklažo že njihova vrednost. Če ob tem upoštevamo še velik prihranek pri izpustih CO2, ki ga pri tem zagotovimo, lahko zaključimo, da je prihodnost v reciklaži vseh vrst barvnih kovin. Vsakdo izmed nas lahko prispeva svoj del v tej zgodbi in je ob tem še denarno nagrajen.

Podjetje Dinos, d. d., je specializirano za zbiranje in predelavo vseh vrst odpadnih barvnih kovin, od najpogostejših, kot sta aluminij in baker, do manj pogostih, kot sta na primer nikelj in kositer. Odkupujemo tudi zlitine, kot so razne medenine in broni. Naša naloga je, da ogromno število različnih zlitin sortiramo, očistimo in pripravimo za ponovno uporabo v livarnah po Sloveniji in širše v Evropi. V to je vloženega veliko truda in znanja, saj tudi pri barvnih kovinah obstajajo mednarodni standardi posameznih kvalitet sekundarnih surovin.

Baker

Nekovinski materiali

1. Papir, plastika, steklo in les

Ena tona starega papirja prihrani v naravi 16 odraslih dreves.

Podjetje Dinos, d. d., je bil uveljavitelj zbiranja odpadnega papirja in stekla v Sloveniji in s 70-letno tradicijo nadaljuje procese zbiranja nekovinskih materialov in odpadkov.

Postopek zbiranja – reciklaže nekovinskih materialov ima dolgo tradicijo in pripomore k večjemu varovanju okolja, saj gre pri nekovinskih materialih za najlažje oblike recikliranja. Podjetja s postopki ločevanja nekovinskih odpadkov in materialov racionalizirajo stroške komunalnih storitev in s tem pripomorejo k nižanju količin odlaganja odpadkov.

Zbiramo vse vrste starega papirja, plastike, lesa in stekla, iz katerih pripravimo pomembno sekundarno surovino za kupce za ponovno uporabo predvsem v tehničnih izdelkih, ko govorimo o plastiki, ter recikliran papir, ko govorimo o papirju. Predelano steklo se uporablja kot izolacijski material v gradbeništvu.

2. Odpadna električna in elektronska oprema – OEEO

sodi med nevarne odpadkesodi med nevarne odpadke


Odpadna električna in elektronska oprema OEEO je odpadek, ki ima zelo specifično vsebinsko sestavo in ga je potrebno odložiti ločeno od ostalih odpadkov. Tovrstni izdelki ali njihova embalaža morajo vsebovati znak - prečrtan smetnjak, saj lahko nekatere vrste predstavljajo nevaren odpadek, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzroči škodo ljudem ali naravi.

OEEO je trenutno najhitreje rastoči odpadek, zato je skrb za njegovo odlaganje zelo pomembna.

Dinos zbira OEEO kot podizvajalec v okviru shem Zeos in Interseroh.

3. Odpadne baterije in akumulatorji

sodi med nevarne odpadkesodi med nevarne odpadke


Odpadne baterije in akumulatorji sodijo med nevarne odpadke, saj vsebujejo težke kovine, kot so živo srebro, kadmij, nikelj in litij. Zato je naša zaveza, da ob njihovi izrabljenosti poskrbimo, da ne končajo na neprimernem mestu, kjer lahko predstavljajo nevarnost za nas in okolje. Potrebno jih je zbirati in nato ustrezno ter varno predelati.
Dinos zbira odpadne baterije in akumulatorje kot podizvajalec v okviru shem Trigana, Interseroh in posameznih individualnih shem.

Nekovinski odpadki