ADMINISTRATIVNI REFERENT

14.02.2020 kraj zaposlitve: LJUBLJANA

-          Administrativna in druga opravila za skladišče,

-          Opravljanje blagajniških nalog za potrebe skladišča,

-          Fakturiranje in sestavljanje poročil,

-          Arhiviranje dokumentacije in izdelava statističnih poročil,

-          Opravila v zvezi z banko,

-          Priprava obračunov poslovanja blagajne,

-          Opravila v zvezi z evidentiranjem delovnega časa,

-          Priprava in izdaja sprejemnih, odpremnih in medskladiščnih listin in evidenčnih listov,

-          Usklajevanje in komuniciranje s skladišči,

-          Po potrebi tehtalec materialov,

-          Obračun proizvodnje in fakturirane realizacije,

-          Naročanje prevozov za dobavo,

-          Koordinacija voznega parka in kontejnerjev,

-          Optimiranje prevozov,  

-          Vodenje prihodne in odhodne pošte in zalog pisarniškega materiala,

-          Izdelava analiz in poročil,

-          Izvajanje notranjega kontrolinga dokumentacije regije,

-         Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Priprava in izdaja sprejemnih, odpremnih in medskladiščnih listin in evidenčnih listov,

 

Od vas pričakujemo:

-          Usmerjenost k delu v timu,

-          Dobre organizacijske sposobnosti,

-          Sposobnost analitičnega mišljenja in logičnega sklepanja,

-          Usmerjenost k delu s strankami,

-          Spretnost pri komuniciranju,

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-         Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

VOZNIK, STROJNIK

14.02.2020 kraj zaposlitve: MARIBOR

-          Upravljanje tovornih vozil z dvigalom in priklopnikom ter napravami, ki so vozilu prigrajene v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in pravili,

-          Skrb za kakovostni in količinski prevzem in oddajo materiala,

-          Oddaja prevzetega materiala v skladišče po dokumentih,

-          Skrb za tehnično brezhibnost in pravilno opremljenost vozila,

-          Skrb za pravilno nalaganje in pripravo tovora na prevoz,

-          Opravljanje vseh del na strojih in napravah pri pripravi in predelavi odpadnega materiala v sekundarne surovine,

-          Kontrola zalog zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Pregled, čiščenje in vzdrževanje zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Po potrebi sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti in razrez materiala,

-          Skrb za vzdrževanje vozila – da je oprano, podmazano in tehnično primerno,

-          Oskrbovanje vozila z gorivom in potrošnim materialom, odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje večjih okvar za to pristojnim osebam,

-          Skrb za pravočasen zajem podatkov z voznikove kartice ter tahografa,

-          Opravljanje poslov, povezanih z naložitvijo in iztovarjanjem blaga,

-          Kontrola škode in pravočasno javljanje pristojnim osebam o nastali škodi,

-          Skrb za pravilno izpolnjevanje potrdil in pravočasno predajo dokumentacije pristojnim osebam,

-          Opravljanje del na strojih za pripravo in predelavo materiala,

-          Urejanje pripravljenega in obdelanega materiala,

-          Pravilni naklad, razklad materialov,

-          Sortiranje in ločevanje materialov po kvaliteti, vrsti,

-          Dnevna in tedenska kontrola strojev vključno z evidencami,

-          Preventivno vzdrževanje strojev in naprav,

-          Upravljanje viličarja,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti,

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Naklad ter razklad materialov

-          prevoz materialov s tovornim vozilom

 

Od vas pričakujemo:

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Natančnost in vestnost,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev,

-          Občutek za red in urejenost vseh delovnih prostorov,

-          Sposobnost timskega dela,

-          Prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo,

-         izbit C, E kat.

-         izpit TGM

 

Nudimo:

-         urejen delovni čas,

-         urejeno delovno okolje,

-         dobri odnosi v kolektivu,

-         motivirana ekipa sodelavcev,

-         zanesljiv, stabilen in razvojno naravnan delodajalec,

-          dinamično in stabilno delo,

-         možnost zaposlitve takoj. 

 

VOZNIK, STROJNIK

14.02.2020 kraj zaposlitve: DRAVOGRAD

-          Upravljanje tovornih vozil z dvigalom in priklopnikom ter napravami, ki so vozilu prigrajene v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in pravili,

-          Skrb za kakovostni in količinski prevzem in oddajo materiala,

-          Oddaja prevzetega materiala v skladišče po dokumentih,

-          Skrb za tehnično brezhibnost in pravilno opremljenost vozila,

-          Skrb za pravilno nalaganje in pripravo tovora na prevoz,

-          Opravljanje vseh del na strojih in napravah pri pripravi in predelavi odpadnega materiala v sekundarne surovine,

-          Kontrola zalog zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Pregled, čiščenje in vzdrževanje zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Po potrebi sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti in razrez materiala,

-          Skrb za vzdrževanje vozila – da je oprano, podmazano in tehnično primerno,

-          Oskrbovanje vozila z gorivom in potrošnim materialom, odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje večjih okvar za to pristojnim osebam,

-          Skrb za pravočasen zajem podatkov z voznikove kartice ter tahografa,

-          Opravljanje poslov, povezanih z naložitvijo in iztovarjanjem blaga,

-          Kontrola škode in pravočasno javljanje pristojnim osebam o nastali škodi,

-          Skrb za pravilno izpolnjevanje potrdil in pravočasno predajo dokumentacije pristojnim osebam,

-          Opravljanje del na strojih za pripravo in predelavo materiala,

-          Urejanje pripravljenega in obdelanega materiala,

-          Pravilni naklad, razklad materialov,

-          Sortiranje in ločevanje materialov po kvaliteti, vrsti,

-          Dnevna in tedenska kontrola strojev vključno z evidencami,

-          Preventivno vzdrževanje strojev in naprav,

-          Upravljanje viličarja,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti,

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Naklad ter razklad materialov

-          prevoz materialov s tovornim vozilom

 

Od vas pričakujemo:

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Natančnost in vestnost,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev,

-          Občutek za red in urejenost vseh delovnih prostorov,

-          Sposobnost timskega dela,

-          Prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo,

-         izbit C, E kat.

-         izpit TGM

 

Nudimo:

-         urejen delovni čas,

-         urejeno delovno okolje,

-         dobri odnosi v kolektivu,

-         motivirana ekipa sodelavcev,

-         zanesljiv, stabilen in razvojno naravnan delodajalec,

-          dinamično in stabilno delo,

-         možnost zaposlitve takoj.