O podjetju

Dinos  -  Dajmo  Industriji Nazaj Odpadne  Surovine

Podjetje Dinos je bilo ustanovljeno pred več kot 70 leti, kot prvo podjetje z namenom zbiranja odpadkov za nadaljnjo uporabo. Smo aktivni partner industriji, podjetjem in gospodinjstvom, saj imamo skupne vrednote, skupno pot in skupen cilj. Sledite naši Modri odločitvi za čisto prihodnost in skrb za odpadke prepustite nam. Mi smo tisti, ki odpadke zbiramo, predelujemo in z njihovo reciklažo zapiramo snovne kroge , s tem pa poskrbimo za ohranjanje naravnih virov in dajemo odpadkom novo življenje. Skozi dolgoletno tradicijo z naprednim tehnološkim razvojem in inovacijami vsakodnevno iščemo rešitve in si postavljamo nove izzive predvsem na področju predelave materialov, ki jih je težko ali skoraj nemogoče reciklirati.

Dinosovih 6 zvezdic

  • Za vaše potrebe skrbi odlično usposobljena ekipa. 
  • Odpadne materiale lahko pripeljete tudi sami na kar 18 naših lokacij po vsej Sloveniji. 
  • Zagotavljamo vam najboljšo odzivnost s 75 lastnimi tovornimi vozili in več kot 4.000 zabojniki. 
  • Odlikujejo nas tradicija in strokovnost, na osnovi 70-letnih izkušenj. 
  • Dosledno izpolnjujemo vse zakonske obveznosti in poslujemo transparentno. 
  • Sodelujemo v številnih projektih krožnega gospodarstva.

Kontakti

Vodstvo družbe

Pisarna vodstva:Katarina A. Mirtič
Telefon:00386 1 561 06 30
Telefax:00386 1 561 25 82
Email:info@dinos.si

 

Splošni sektor

Vodja kadrovske službe:Sandra Kink Lavtar
Telefon:00386 1 561 06 30
Telefax:00386 1 561 25 82
Email:sandra.kink@dinos.si

 

Sektor za ekonomiko in finance

Finance:Zdenka Gorenc
Telefon:00386 1 561 06 20
Telefax:00386 1 561 25 82
Email:zdenka.gorenc@dinos.si

 

Sektor za ekologijo in tehnologijo

Pisarna uprave:Brigita Šarc
Telefon:00386 1 561 06 23
Telefax:00386 1 561 25 82
Email:brigita.sarc@dinos.si

 

Sektor komerciale

Vodja:Tomaž Vozel
Telefon:00386 1 561 0673
Mobilni telefon:00386 30 608 019
Email:tomaz.vozel@dinos.si

 

Sektor za trženje

Področje kovinskih materialov:Robert Luin
Telefon:00386 1 561 06 42
Telefax:00386 1 568 60 08
Email:robert.luin@dinos.si
  
Področje barvnih kovin:Borut Žlaber
Telefon:00386 1 561 06 37
Telefax:00386 1 568 60 08
Email:borut.zlaber@dinos.si
  
Področje nekovinskih materialov:Goran Ambrož
Telefon:00386 1 561 06 30
Telefax:00386 1 568 60 08
Email:goran.ambroz@dinos.si
  
Področje plastike:Andrej Guštin
Telefon:00386 1 561 0630
Mobilni telefon:00386 30 631 669
Email:andrej.gustin@dinos.si

 

Varnost in zdravje pri delu

Vodja varnosti in zdravja pri delu:Jana Grum Žekar
Telefon:00386 1 561 06 36
Telefax:00386 1 561 25 82
Email:jana.grum@dinos.si

Osebna izkaznica

Naziv:DINOS družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o.
Skrajšan naziv:DINOS d.o.o.
Sedež:Šlandrova ulica 6, SI 1000 Ljubljana
Telefon:00386 (01) 561 06 30
Telefax:00386 (01) 561 25 82
E-mail:info@dinos.si
Organizacijska oblika:družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
Osnovni kapital:2.279.668,17 EUR
Matična štvilka:5003318
Davčna številka:SI44905793
Šifra dejavnosti:38.320
 

Vodstvo :Damijan Zorko, generalni direktor
Benjamin Bambič, finančni direktor
Marc Breidenbach, direktor

Vizija in poslanstvo

ostati vodilno podjetje na področju zbiranja in predelave odpadkov, ki s pomočjo najmodernejših tehnologij in v sinergiji z vsemi udeleženimi v procesu skrbi za varovanje okolja in trajnostni razvoj.

S svojim ekološko usmerjenim in družbeno odgovornim delovanjem pomagamo ohranjati naravne vire v Sloveniji in širši evropski regiji. Naša naloga je zbiranje in predelovanje odpadkov v tržno zanimive in kvalitetne sekundarne surovine za naše kupce, s čimer že več kot 70 let izvajamo krožno gospodarstvo, zagotavljamo zelena delovna mesta in ohranjamo naravne vire. To nam omogoča intenzivno vlaganje v nove tehnološke postopke zbiranja in predelave odpadkov ter vlaganje v znanje naših zaposlenih, kar je naša glavna konkurenčna prednost, ki ustvarja vrednost za lastnike in gradi podjetje privlačno za poslovne povezave.

Temeljne zaveze družbeno odgovornega poslovanja

V Dinosu je družbena odgovornost sestavni del poslovne strategije in upravljanja podjetja. To je naša smer, ki smo si jo izbrali ter pot, ki smo si jo začrtali in za katero želimo, da temelji na znanju in sodelovanju.

Stalno izboljšujemo učinkovitost dela pri vseh naših dejavnostih, ki vplivajo na uspešnost poslovanja.

V uresničevanje ciljev z obveščanjem in izobraževanjem ter dvosmernim komuniciranjem poleg zaposlenih vključujemo tudi dobavitelje in poslovne partnerje. Smo podjetje, ki ozavešča, vzgaja in izobražuje in svoje poslanstvo izpolnjuje iskreno in dosledno. Vsako leto nas lahko spremljate pri humanitarnih projektih zbiranja odpadnega papirja – Star papir zbiram, prijatelja podpiram in odpadnih plastenk – Stara plastenka za novo življenje, kjer mnogim življenjskim zgodbam dodamo srečni konec.

 

Temeljne zaveze do zaposlenih

Zavedamo se, da uspešno podjetje sestavljajo zaposleni. Zato želimo zanje ustvariti prijetno delovno okolje in v njih spodbuditi spoštovanje, zaupanje in sodelovanje. Poskušamo vzbuditi njihove potenciale in napredek tako na poslovni kot na osebnosti ravni, zato se zavezujemo k stalnemu izobraževanju na vseh nivojih, saj verjamemo v svoje sodelavce in v to, da smo skupaj boljši.

Temeljne zaveze do okolja, v katerem delujemo

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja in sledimo smernicam trajnostnega razvoja. Okoljsko varno naravnane tehnološke investicije v delovanju Dinosa pomenijo trajnostno skrb za okolje in odgovornost poslovati z odpadki skladno z okoljsko zakonodajo. S tem je podjetje zavezano doseganju najvišjih okoljskih ciljev pri ravnanju z odpadki in skrbi, da se odpadki čim bolj predelajo in uporabijo v ponovni uporabi. Preprečevali bomo možnosti za onesnaževanje okolja in možnosti za nastanek nesreč pri delu ali drugih izrednih dogodkov. Želimo biti odgovoren član skupnosti in okolja, kjer delujemo.