Trajnostna zaveza Dinosa

Dinos, d. d., je zavezan trajni okoljski politiki glede ozaveščanja mladih o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov. To vsakoletno dokazuje z organizacijo zbiranja odpadnega papirja.

Okoljsko varno naravnane tehnološke investicije v delovanju Dinosa pomenijo trajnostno skrb za okolje in odgovornost poslovati z odpadki skladno z okoljsko zakonodajo. S tem je podjetje zavezano doseganju najvišjih okoljskih ciljev pri ravnanju z odpadki in skrbi, da se odpadki čim bolj predelajo in uporabijo v ponovni uporabi. Zavezani smo tudi permanentnemu izobraževanju zaposlenih s ciljem dosegati čim večjo dodano vrednost na zaposlenega.