Odkup surovin za PODJETJA

Skrb za okolje in izpolnjevanje vse zahtevnejše zakonodaje, ki ureja področje odpadkov, zahteva od podjetij vedno večjo pozornost. Z znanjem in sodobno opremo nudimo podjetjem celovito rešitev ravnanja s koristnimi odpadki. Prevzemamo vse vrste koristnih odpadkov, ki jih je s snovno predelavo mogoče ponovno uporabiti. Prevzemamo vse vrste jeklenih odpadkov, barvnih kovin in papirja, različne vrste plastike, embalažni les ipd.

Smo tudi prevzemniki odpadne elektronske opreme, baterij in embalaže, ki jih v okviru shem za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov prevzamemo, predelamo in poskrbimo za njihovo ponovno uporabo.

Podjetjem nudimo storitve uničevanja poslovne dokumentacije in drugih vrst materiala. Uničenje izvajamo tudi ob prisotnosti predstavnikov podjetij.

Storitev prevzema odpadkov prilagodimo posebnostim povzročitelja odpadkov in v sodelovanju z njim prevzamemo skrb za zbiranje, odvoz in prevzem. S sredstvi, ki jih nudimo na reverz, podjetjem olajšamo zbiranje in omogočimo pregledno in zakonodaji prilagojeno ravnanje.

Odpadke pri povzročitelju prevzemamo s sodobno opremljenimi vozili, poskrbimo za prevoz do enega od naših skladišč ali centrov za predelavo, kjer material stehtamo in uredimo prevzem in vso predpisano dokumentacijo.

Že vrsto let se povezujemo s podjetji, ki sodelujejo in podpirajo humanitarne projekte in ekološka gibanja ter se s svojimi rešitvami aktivno vključujejo v zbiranje in snovno predelavo zbranih koristnih odpadkov.

Sodelovanje nudimo tudi komunalnim podjetjem predvsem pri prevzemu kovinskih in nekovinskih odpadkov, ki jih na sodobnih predelovalnih linijah pripravimo za snovno predelavo in ponovno uporabo.

Odkup surovin za OBČANE

Tudi občani lahko kot fizične osebe oddajo oz. prodajo odpadne surovine, ki nam vsem mnogokrat povzročajo težave. Kot fizične osebe lahko na naših 18 skladiščih oddate oz. prodate različne vrste jeklenih odpadkov, barvnih kovin, papirja in plastike, ki vam ne služijo več, in s tem prispevate k čistejšemu okolju.

V kolikor se vam je nabrala večja količina odpadnih surovin, lahko s sodobnimi logističnimi rešitvami poskrbimo za njihov odvoz z mesta nastanka. V takem primeru se obrnite na najbližje skladišče.

Izplačila fizičnim osebam so obdavčena po zakonu o dohodnini. Postopek prevzema odpadnih surovin in izplačila je enostaven. Ob izplačilu je potrebno predložiti:

  • osebni dokument in
  • potrdilo o davčni številki ter
  • številko bančnega računa (pri izplačilu nad 125,00 eur).


Do 125,00 eur se izplačila občanom izvajajo gotovinsko.

Odkup surovin za občane

Odkup surovin za ŠOLE, VRTCE IN DRUGE ORGANIZACIJE

Na mladih svet stoji ...

Že vrsto let si prizadevamo ozavestiti mlade in jim z zbiranjem odpadnih surovin omogočiti tudi nagrado oz. zaslužek. Z logistično podporo omogočamo vzgojno-izobraževalnim ustanovam in organizacijam zbiranje papirja in drugih surovin. O načinu zbiranja in pogojih prevzema se dogovorimo glede na potrebe in možnosti posamezne organizacije.

Šolarjem, dijakom in študentom omogočamo tudi oglede naših centrov za predelavo, kjer se lahko seznanijo s postopki predelave in ustrezne priprave odpadnih surovin. S tem jim omogočimo vpogled v dejansko pot odpadne surovine v ponovno predelavo.

Odkup surovin za vrtce, šole in društva