Rešitve za javna podjetja

Na mladih svet stoji … Že vrsto let si prizadevamo ozavestiti mlade in jim z zbiranjem odpadnih surovin omogočiti tudi nagrado oz. zaslužek. Z logistično podporo omogočamo vzgojno-izobraževalnim ustanovam in organizacijam zbiranje papirja in drugih surovin. O načinu zbiranja in pogojih prevzema se dogovorimo glede na potrebe in možnosti posamezne organizacije.

Podjetje že vrsto let sodeluje in podpira humanitarne projekte in ekološka gibanja ter se s svojimi rešitvami aktivno vključuje v zbiranje in snovno predelavo zbranih koristnih odpadkov.

Šolarjem, dijakom in študentom omogočamo tudi oglede naših centrov za predelavo, kjer se lahko seznanijo s postopki predelave in ustrezne priprave odpadnih surovin. S tem jim omogočimo vpogled v dejansko pot odpadne surovine v ponovno predelavo.

Komunalnim podjetjem nudimo prevzem kovinskih in nekovinskih odpadkov, ki jih na sodobnih predelovalnih linijah pripravimo za snovno predelavo in ponovno uporabo.