Rešitve za industrijo

Skrb za okolje in izpolnjevanje vse zahtevnejše zakonodaje, ki ureja področje odpadkov, zahteva od podjetij vedno večjo pozornost. Z znanjem in sodobno opremo nudimo podjetjem celovito rešitev ravnanja s koristnimi odpadki. Prevzemamo vse vrste koristnih odpadkov, ki jih je s snovno predelavo mogoče ponovno uporabiti. Prevzemamo vse vrste jeklenih odpadkov, barvnih kovin in papirja, različne vrste plastike, embalažni les ipd.

Smo tudi prevzemniki odpadne elektronske opreme, baterij in embalaže, ki jih v okviru shem za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov prevzamemo, predelamo in poskrbimo za njihovo ponovno uporabo.

Podjetjem nudimo storitve uničevanja poslovne dokumentacije in drugih vrst materiala. Uničenje izvajamo tudi ob prisotnosti predstavnikov podjetij.

Storitev prevzema odpadkov prilagodimo posebnostim povzročitelja odpadkov in v sodelovanju z njim prevzamemo skrb za zbiranje, odvoz in prevzem. S sredstvi, ki jih nudimo na reverz, podjetjem olajšamo zbiranje in omogočimo pregledno in zakonodaji prilagojeno ravnanje. Odpadke pri povzročitelju prevzemamo s sodobno opremljenimi vozili, poskrbimo za prevoz do enega od naših skladišč ali centrov za predelavo, kjer material stehtamo in uredimo prevzem in vso predpisano dokumentacijo.