Osebna izkaznica

Blagovna znamka:
Naziv: DINOS družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d.
Skrajšan naziv: DINOS d.d.
Sedež: Šlandrova ulica 6, SI 1000 Ljubljana
Telefon: 00386 (01) 561 06 30
Telefax: 00386 (01) 561 25 82
E-mail: info@dinos.si
Organizacijska oblika: delniška družba (d.d.)
Osnovni kapital: 2.279.668,17 EUR
Matična štvilka: 5003318
Davčna številka: SI44905793
Šifra dejavnosti: 38.320
   
Nadzorni svet: Kian Guan Goh, predsednik
  Mike Greulich, član
  Božo Zeko, član
   
Uprava: Damijan Zorko, predsednik uprave
  Benjamin Bambič, član
  Marc Breidenbach, član