Kontakt

Naziv: DINOS družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d.
Skrajšan naziv: DINOS d.d.
Sedež: Šlandrova ulica 6, SI 1000 Ljubljana
Telefon: 00386 (01) 561 06 30
Telefax:  00386 (01) 561 25 82
E-mail: info@dinos.si
   
Uprava Tajništvo uprave
Telefon: 00386 1 561 06 30
Telefax:  00386 1 561 25 82
E-mail: info@dinos.si
   
Sektor za ekonomiko in finance  
Finance:  Zdenka Gorenc
Telefon: 00386 1 561 06 20
Telefax:  00386 1 561 25 82
E-mail: zdenka.gorenc@dinos.si
   
Sektor za ekologijo in tehnologijo  
Vodja sektorja:  Brigita Šarc
Telefon: 00386 1 561 06 23
Telefax:  00386 1 561 25 82
E-mail: brigita.sarc@dinos.si
   
Splošni sektor  
Vodja kadrovske službe:  Monika Golob
Telefon: 00386 1 561 06 30
Telefax:  00386 1 561 25 82
E-mail: monika.golob@dinos.si
   
Vodja varnosti in zdravja pri delu:  Irena Golob Bajželj
Telefon: 00386 1 561 06 36
Telefax:  00386 1 561 25 82
E-mail: irena.golob@dinos.si
   
Sektor za trženje  
   
Področje kovinskih materialov:  Gregor Turk
Telefon: 00386 1 561 06 42
Telefax:  00386 1 568 60 08
E-mail: gregor.turk@dinos.si
   
Področje barvnih kovin: Borut Žlaber
Telefon: 00386 1 561 06 37
Telefax: 00386 1 568 60 08
E-mail: borut.zlaber@dinos.si
   
Področje nekovinskih materialov:  Goran Ambrož
Telefon: 00386 1 561 06 30
Telefax:  00386 1 568 60 08
E-mail: goran.ambroz@dinos.si